develop own website

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОКИН ФАСИЛИТИ

Бъдещето започва точно сега.

ОКИН ФАСИЛИТИ вече активно използва цял набор от модерни технологии, които ще имат забележително и положително влияние върху услугите, предоставени чрез Фасилити мениджмънт в много близкото бъдеще.

Дигитализацията в нашата индустрия наистина ли е толкова жизненоважна?

Да, определено. Дигитализацията е търсенето на варианти, базирани на дигитални технологии, които правят вътрешните, както и външните процедури по-ефективни. Целта е да се намалят разходите и да се подобри ефикасността и удовлетвореността на клиентите.

Затова, дигитализацията носи огромни ползи и би трябвало да има по-голяма значимост, вземайки предвид продължителната еволюция на технологиите. Ако успеем да я разберем и приложим правилно, ще получим огромен потенциал, позволяващ ни продължително увеличение в ефикасността и развитието на услугата Фасилити мениджмънт.

Освен това, производството и дигитализацията на услуги (заедно с концепцията Интернет на всичко) е също фундаментален стълб на тенденцията „Индустрия 4.0“ (така наречената Четвърта Индустриална Революция).

41%

от европейските производители вече считат Индустрия 4.0 за огромна възможност

55%

са очаквали решения „взети от данни“, да се включат в производствения процес до 2020 година

Експерти пресмятат, че 20 милиарда IoT устройства ще се използват до 2020 година

20mld

Добрият екип е наистина жизненоважен за дигитализация

Минаха над седем години, откакто за първи път се сблъсках с FM системи тук в ОКИН ФАСИЛИТИ, и честно мога да кажа, че оттогава тази област специално направи огромна стъпка напред.

Mobirise

Започна с просто много лесни Информационни бюра, отговарящи на запитванията на клиенти. Несъмнено, имаше вече опити да се добавят разходи за наблюдение (и свързаните с одобрение процедури) или да се включи обичайна законоизискуема проекция на задачи, въпреки че това не бяха нищо друго освен така наречените „бейби решения“.

МАРТИН ПОЛЕПИЛ
IT&S Мениджър в ОКИН ФАСИЛИТИ

Употреби на технологиите от ОКИН ФАСИЛИТИ в процеса на дигитализация

Ние вярваме, че систематичното събиране на данни и последвалият им анализ винаги не само ще подобряват ефикасността, но и ще предизвикат продължително увеличение на удовлетворението на клиентите.

Това е целта зад създаването на нашите нови технологии.

Mobirise

HD/PSI

Уникални инструменти за ефективно управление и измерване на услугите, доставени от техническо управление.

Mobirise

ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА – INTERNET OF THINGS (IoT)

ОКИН ФАСИЛИТИ вече са проактивни при използването на Интернет на нещата с цял набор наши клиенти.

Нашите клиенти вече са запознати с преимуществата на дигитализацията

В момента, IoT функции са вкарани в дузини заводи на наши клиенти.

Дигитализацията може да бъде крайно полезна и за Вас

Интересуват ли Ви преимуществата на дигитализацията с нашите услуги? Свържете се с нас. Ние ще сме щастливи да насрочим среща, за да Ви предоставим допълнителни подробности относно тази тема.

+359 2 962 70 17

OKIN FACILITY
Адрес

Бул. България 86, ет.2
София 1618
България

Контакти

E-mail: info.bg@okin.eu
Phone: +359 2 962 70 17